angelikalindahl.com © 2008                    

"die Sella" i Südtirol ... och "Hahnmühle", vingården i närheten av Mainz, två miljöer där jag trivs helthärtad och som jag saknar jamt och standut!

   Pagagena (Mozart: Magic Flute)

Christian, my son,

 in the Austrian Alpes, view to Wettersteingebirge & Zugspitze, Germany's highest mountain

More info soon

More info soon »

Angelika Lindahl, sopran